Kunskaper


Ledarskap och coaching Arbetsmiljöfrågor

Kontaktuppgifter


Telefon
Logga in
E-post
Logga in

CV


EVANGELIA MITILINOU
Namn
Län
Tillgänglig inom
EVANGELIA
MITILINOU
Blekinge län (+ 19 till)
1-3 månader
Konsult/företagsbeskrivning
Arbetsmiljökonsult Evangelia Mitilinou AB är ett konsultföretag som är verksam inom områden arbetsmiljöutbildningar, utredningar och resurskonsult i byggprojekt.

Anlita oss om du:
• …är i behov av arbetsmiljökompetens för bemanning av Ditt byggprojekt
• …vill införa ledningssystem för Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
• …vill utreda tillbud och olyckor
• …vill sammanställa relevant lagstiftning för Din verksamhet• …vill förbereda Dig för en NEBOSH certifiering
• …vill ha en kursledare för en arbetsmiljöutbildning
Utbildningar
Grundutbildningar
NEBOSH International Diploma in Occupational Health and Safety, 468h (motsvarar Bachelor degree)
Yrkeshögskola - Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledare - Askengren Education, 2 år heltid
Högskoleingenjör - Kemiteknik – KTH, 3 år heltid

Arbetsmiljöutbildningar

• Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P och BAS-U i bygg- & anläggningsprojekt, WSP University - 3 dagar
• En säker arbetsplats, Sveriges byggindustrier – webbutbildning
• Heta arbeten, Brandfast, en dags certifieringsutbildning
• Godkänd instruktör för Brandfarliga arbeten, en ny utbildning, framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier.
• Liftutbildning ( Kort handhavande av arbetsplattform), TA-utbildning, en dags kurs
• Fallskydd med evakuering,( Kort fallskydd, räddning, BAS), TA-utbildning, en dags kurs
• Ställning, allmän utbildning, TA-utbildning, en dags kurs
• Personligt skyddstänk, WSP - 1 dag
• Olycksutredning 5hp, Karlstads Universitet, pågår
• NEBOSH Award, Health & Safety at work, RRC International, 25h
• NEBOSH International General Certificate in Health & Safety - RRC International, 135 h
• NEBOSH International Construction Certificate- RRC International, 165 h, pågår
• International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, New Technologies in Road Asset Management, 3 dagar
• Utbildning I dammets faror, Dustcontroll AB, halvdag
• Decommissioning planning and project management, IAEA, 5 dagar 2022
• Rätt fokus i styrelsearbetet, Styrelseakademien, 16 timmar
• Bygg och installationsteknik för icke byggare, WSP University, 4h
• Miljökemi och praktisk kemikaliehantering, Askegren Education - 1 dag
• Intern Revision, WSP University, 4h
• Ledarskapsutbildning, Excellent Progress- 14 månader
• Chef på WSP- 4 dagar
• Arbetsmiljö för chefer, WSP University - halv dag
• Samarbete eller konflikt, Askengren Education - 3 dagar
• Entreprenadjuridisk grundkurs, WSP University - 1 dag
• Lagen om offentlig upphandling, svensk miljöbas - 1 dag
• PBL fördjupningskurs, WSP University - 1 dag
• International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, New Technologies in Road Asset Management - 3 dagar

Certifieringar

• 2020 Certifierad styrelseledamot
• 2019 Personcertifierad BAS-P, behörighetsnivå Kvalificerad, Certifikat Nr SC001117
• 2019 Personcertifierad BAS-U, behörighetsnivå Kvalificerad, Certifikat Nr C000817
• 2019 Heta arbeten, Certifikat Nr 201907333459
• 2019 Brandfarliga arbeten, Certifikat Nr 2766724901
• 2019 Arbetsplattformar behörighet A1, A3, B1, B3
• 2019 Fallskydd med evakuering
• 2019 Ställningskort, upp till 9m
• 2018 NEBOSH International General Certificate in Health & Safety.
Master log certificate No: 00391729/981907
• 2017 NEBOSH Award in Health & Safety. Master log certificate No: 00391729/951548
• 2016 Personcertifierad BAS-P, behörighetsnivå N, Certifikat Nr 1053-CFB-3005
• 2014 Arbetsmiljöpris; Sveriges bästa arbetsteam,
Regionvinnare för region Uppland, Västmanland och Närke, inklusive Stockholmstad. läs mer här
• 2010 Diplomerad EMAS miljökonsult
Erfarenhet
12 års erfarenhet som arbetsmiljökonsult, har jag kommit i kontakt med verksamheter inom industri-, energi-, utbildnings-, fastighets-, transport- och byggsektorn. Jag har varit med i många av Sveriges största byggnads- och anläggningsprojekt och har fått möjlighet att ge de mest kompetenta ledare och projektörer stöd i arbetsmiljöfrågor, utvecklande erfarenheter både för den privata och den professionella personen.

Jag har undervisat inom arbetsmiljö i 12 år och är även efterfrågad artikelförfattare och konferenstalare. Idag sitter jag i ledningsgruppen för Folkuniversitetets KY utbildning ”Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn” som jag har varit med och format.
Erfarenheter
  • Ledarskap och coaching över 10 år
  • Arbetsmiljöfrågor över 10 år
Du måste vara inloggad för att kunna kontakta konsulten
NY ANVÄNDARE?