Kunskaper


Employer Branding Ledarskap och coaching Förändringsledning och jämställdhet IT- projektledning Företagskultur och Värderingar Teamutveckling Organisationsutveckling Samordning och grupputveckling HR konsult

Kontaktuppgifter


Telefon
Logga in
E-post
Logga in

CV


Hanna Sigge
Namn
Län
Tillgänglig inom
Hanna
Sigge
1 månad
Konsult/företagsbeskrivning
Levererar exceptionell assistans för tillväxt av små och medelstora företag genom en effektiv integration av marknadsföringsstrategi, kommunikationstaktik och utveckling av personalresurser. Fokus på formulering av affärsstrategi och projektgenomförande inom startup / investor relations, företagsutveckling, varumärkesbyggande, marknadsföring och kommunikation, företagskultur samt coachning av individer och team.
Utbildningar
Bachelor of Arts (Fil. Kand.) i kommersiell kommunikation och organisationsutveckling
Vesalius College, Vrije Universiteit Brussel, Bryssel, Belgien 1992-1995

Projektledning
Uppsala Universitet 2021
18 poäng på Uppsala Universitet: enstaka kurser i projektledning, retorik, mångfald.

Livs – och teamcoach
Strandska Utvecklingshuset 2017

Certifikat:
Projektledning, Prince2, Performance Leadership, Presentation Skills, Digital Design, QA, Intellectual Property Rights, Process Management, Health & Safety etc.
Erfarenhet
Marknadschef och kommunikatör utomlands och i Sverige, konsultuppdrag inom marknad, projektledning, företagsutveckling och förändringsledning sedan 2008.
De senaste uppdragen inkluderar:

Huvudprojektledare
Länsstyrelserna, Örebro, offentlig myndighet 2021-2022

Drev och genomförde upphandling, agil utveckling och lansering av länsstyrelsernas nya rikstäckande intranätplattform, samt uppgradering av digitala samverkanssystem. Arbetsledde ett nationellt tvärfunktionellt team på 10 anställda samt samordnade med Sveriges 21 fristående länsstyrelser. Budgetansvar om 12MSek.

Kommunikationsstrateg
Länsstyrelserna, Uppsala, offentlig myndighet 2019-2021
Ledde förändringsarbete och kommunikation för acceptans och implementering på lokal nivå av nationellt program för återuppbyggnad av Sveriges civilförsvar. Ansvar för förändringskommunikation, planering och operativt stöd för utbildning och införande i fler än 100 kommuner och regioner över hela landet.

Kommunikationskonsult
Epiroc AB, Fagersta, civilingenjörer och borrmaskiner 2019
Utvecklade engagerade och effektiva team genom bästa praxis inom metoder, verktyg och processer, projektledning, teambyggande och samarbete. Motiverade personal att lyckas genom att analysera arbetsflöden och anpassa arbetsansvar/uppgifter gentemot företagets krav.

Coach
Craft Academy, Stockholm, utbildning 2017-2018
Coachade och guidade elever på intensiva 12-veckors boot camps för webbprogrammering.

Marknadföringsansvarig
Knightec AB, Stockholm, teknik- och managementkonsulter 2017
Ledde marknadsförings- och kommunikationsinitiativ interim. Initierade utvecklingen av en ny varumärkesplattform för företagsexpansion och kundlojalitet.

Varumärkesstrategi och marknadsföring
Strandska AB, Göteborg, ledarutveckling 2017
Utfört betydande tjänster inom strategisk positionering, varumärkesutveckling, samt marknadsföring online.
Erfarenheter
  • Employer Branding över 10 år
  • Ledarskap och coaching över 10 år
  • Förändringsledning och jämställdhet över 10 år
  • IT- projektledning över 10 år
  • Företagskultur och Värderingar över 10 år
  • Teamutveckling över 10 år
  • Organisationsutveckling över 10 år
  • Samordning och grupputveckling över 10 år
  • HR konsult 3-5 år
Du måste vara inloggad för att kunna kontakta konsulten
NY ANVÄNDARE?