Hitta konsult eller uppdrag

Ekonomikonsulter

Här finner du konsulter inom ekonomi och redovisning med erfarenhet från bla löpanderedovisning till bokslut, koncernredovisning, styrelserapportering och löneadministration – med en extra ekonomikonsult får du in rätt kompetens och avlastning när det behövs som mest. Vi på Konsultmatchning.se gör det enkelt att hitta den konsult som passar bäst för uppdraget. Du väljer själv om du vill söka bland våra registrerade konsulter eller publicera ett uppdrag. 

Rätt ekonomikonsult för ditt behov

Hos oss kan du söka efter en ekonomikonsult med en kompetens som passar exakt för dina behov, och som är tillgänglig när du behöver den extra resursen. Du kan också publicera ett uppdrag och sedan låta de konsulter som är intresserade kontakta dig.

När du publicerar ett uppdrag på Konsultmatchning.se skickas information om uppdraget direkt till alla registrerade konsulter som matchar dina behov. Du når snabbt och enkelt ut till människor med rätt kompetens.

Ekonomikonsulter för löpande arbete

Kanske har du behov av någon som hjälper till löpande med vissa delar av ekonomiarbetet? Då kan du hitta kompetensen hos oss. Det gäller till exempel månadsbokslut, bokföring, årsredovisningar, koncernredovisning, likviditetsprognoser eller budgetarbete. Kom ihåg att alla uppdrag inte måste vara på heltid. Det finns konsulter som jobbar med flera uppdrag parallellt.

Ekonomikonsulter för avlastning vid arbetstoppar

Inom ekonomi och redovisning är arbetsbelastningen ojämn över året. En lösning på detta är hyra in en konsult för att avlasta ekonomiavdelningen, till exempel i samband med årsbokslut eller under budgetperioden. Beroende på hur er egen kompetens ser ut kan du antingen anlita en konsult med kompetens som förstärker er egen eller välja att lägga de enkla uppgifterna på en konsult så att er egen personal frigör tid till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Gör upp affären direkt med konsulten

Vi på Konsultmatchning.se tar inte ut några förmedlingsavgifter, utan du gör upp affären direkt med konsulten eller konsultfirman, när du väl hittat rätt kandidat. 

Hos oss finner du konsulter med kompetens för arbete som bland annat:

  • Redovisningsekonom
  • Löneadministratör
  • Controller
  • Projektcontroller
  • Ekonomichef
  • Redovisningschef
  • Controllerchef
  • Finanschef
     

Varmt välkommen till Konsultmatchning.se!